UMMC TOWARDS MSQH 5TH EDITION ACCREDITATION IN 2019
 

PPUM KE ARAH ISO/IEC 27001:2013 - SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
 

Sambutan 50 Tahun Jubli Emas PPUM 1968 - 2018
 

Seminar Radiation Protection 2018 (UMMC 9th Edition) pada 12-13 Julai 2018
 

PPUMCare Run 2018