Login
 
ID Pengguna :
Kata Laluan :
Sila guna ID pengguna dan katalaluan SSO
Anda mempunyai masalah untuk login ?
1 . Makluman Penerbitan Garispanduan Farmakovigilans Vaksin Untuk Anggota Kesihatan (Edisi Kedua)
SP PPUM : 275/2016
2 . Pekeliling : Penangguhan Penawaran Ujian Parvovirus B19 IgM
SP PPUM : 276/2016
3 . Makluman Mengenai Penutupan Kemasukan Atau 'Access Block' Bagi Pesakit Ke Wad 7u
SP PPUM : 274/2016
4 . Makluman Mengenai Penutupan Kemasukan Atau "Access Block" Bagi Pesakit Ke Wad Onkologi
SP PPUM : 272/2016
5 . Peringatan Mesra Projek Khas : Program Staf Kekal Cergas Di Tempat Kerja Sesi Kedua Pada 30 Ogos 2016
SP PPUM : 271/2016

Pusat Perubatan Universiti Malaya, Lembah Pantai , 59100, Kuala Lumpur
Tel : 03-79494422 Faks : 03-79492030
my1.ummc.edu.my
my1.ummc.edu.myPaparan terbaik menggunakan Internet Explorer 5.01 ke atas